Sussa och geohunden Nala på Hallands väderö maj 2010