Läste någonstans att det inträffar tre bränder i timmen dygnet runt, året runt i våra svenska bostäder. De flesta dödsbränder sker nattetid. Idag borde det finnas mekaniska brandvarnare i varje hem! Vid en brand är det röken som är farligast och den sprids snabbare än lågorna. En bostad kan rökfyllas på 3-4 minuter, även vid en liten brand. Röken är oftast mycket giftig och innehåller mängder av farliga förbränningsprodukter. En elektrisk brandvarnare är inställd på att börja tjuta när dessa gaser når en viss koncentration.

För oss människor är dessa rökgaser luktlösa och därmed mycket svåra att upptäcka. Dessutom är de mycket giftiga även i mindre koncentrationer. I större koncentrationer söver och dödar den på ett smygande sätt. Men troligvis är dessa gaser inte luktlösa för våra hundar!?

 

Instinktivt vet flertalet hundar djupt i sina gener dessutom att rök betyder eld och eld betyder död. Hundar har alltså en naturlig fallenhet att reagera mot rök och eld, men det är dock endast ett fåtal som spontant varnar vid brand. Genom brandvarningsträning kan vi väcka slumrande anlag och på så sätt öka chansen avsevärt att den väcker oss om det börjar brinna. (första gången jag tränar något som jag aldrig hoppas få användning för...)

 
Jag är utbildad brandvarningsinstruktör av Anders Hallgren, år 2002 på Öland. Välkommen att höra av dig om du är intresserad av brandvarningsträning!

 

Kurs startas så fort vi har fått in 4 intresseanmälningar.

Senast uppdaterad 141226

Copyright!
Samtliga foto och all text stannar här på sidan!
Lagen om
upphovsrätt


Marie Ström 2014 - 2019