Tellington Touch Every Animal Method – eller TTEAM i kort – är utvecklad av Linda Tellington-Jones och används över hela världen av medarbetare i djurhem, veterinärer, djurparker, terapeuter och djurägare...

 

Centralt i TTeam och TTouch står djurets balans, det vill saga välbefinnandet – till kropp, sinne och själ.

 

TToucher

Man gör TToucher med händerna på djurets kropp. Vid första anblicken kan man tycka att det liknar massage, men det går ett steg vidare än det, eftersom det påverkar nervsystemet.  Med mjuka cirkelrunda rörelser på djurets hud aktiverar man cellens funktion och ger man djuret en ny möjlighet till kroppsmedvetenhet.

TToucher verkar avkopplande, men man kan också använda dem för att stimulera och/eller aktivera. Ditt djur känner sig tryggare och får en bättre kroppsmedvetenhet. Ditt djur får en bättre fysisk förmåga och en bättre balans.

Dessutom fördjupar du förståelsen mellan dig och ditt djur.

Lära genom att röra sig

Ledteknikerna i Tellington TTouch för djuret på ett mjukt sätt genom ett antal övningar, som kan ändra befintliga beteendemönster.

 

Hållning påverkar beteende. När ditt djurs hållning förbättras minskar ofta olater och spänningar. TTouch lär djuret att agera istället för att reagera. Teknikerna fokuserar på balans och koordination. Djuret lär sig att använda sin kropp på ett mer medvetet sätt. Det främjar självkontroll, precision, finmotoriska rörelser, intelligens och lydnad. Dessutom tycker djuret och föraren att det är roligt.

Människan och djuret lär sig samarbeta genom att röra sig.

 

TToucher kan med fördel användas som komplement till andra behandlingar och träningsmetoder. Det är inte nödvändigt att adoptera hela Tellington TTouch filosofin. Genom att lära dig några enkla TToucher och rörelser kan du göra en skillnad för ditt djur.

 

OBS: TTouch är ingen ersättning för veterinärhjälp! När du misstänker att ditt djur har fysiska problem ska du alltid kontakta en veterinär.

NÄR?

Tellington-metoden är ett värdefult instrument för att hjälpa djur att övervinna olika problem:

• Kontaktproblem (veterinär, avmaskning, klor, hovslagare)

• Ljudöverkänslighet (åska, fyrverkeri)

• Obalans (drar, oregelbunda rörelser, stel)

• Hyperaktivitet

• Nervositet (avundsjuk, biter, blyg)

VEM?

Alla djur kan vara med och göra övningarna. Ung som gammal, från (elit)idrottare till sällskapsdjur. Även djur som rehabiliterar eller har inskränkt rörelseförmågan kan göra anpassade övningar.

 

HUR?

Att uppmuntra harmoni, samarbete och förtroende mellan djur och människor och även människorna sinsemellan.

Att respektera varje djur som en individ.

Att arbeta med djur genom att använda förståelse i stället för dominans.

 

Riekje van Zanten

 

Tellington TTouch Centrum

Vike Näbbåsen

681 93 KRISTINEHAMN

 

www.tellingtonmetoden.se

Texten ovan är återgiven med benäget tillstånd av Riekje van Zanten - observera att copyright råder!

Riekje van Zanten

Sidan senast uppdaterad 160415

Foto: Marie Ström   

All text samt alla foto stannar här på sidan! Tack!
Copyright 2012-2019