Balans & Koordination

     

Dog Parkour

Parkour går ut på att röra sig på ett smidigt, kontrollerat och snabbt sätt genom alla sorters miljöer. Hinder kan vara allt i omgivningen från hustak, stolpar, bänkar och trottoarkanter till träd, stenar, staket och murar.
Wikipedia

Balansträning ökar hundens självförtroende!

Vinster av balansträning:
- Bra kroppskontroll
- Ger mod som är överförbart på andra situationer
- Ökar på kämparglöden hos hunden
- Hundens självkänsla stärks
- Fungerar som stresskontroll
- Gör hunden mer följsam
- Muskler och sinnen utvecklas och stärks
- Koncentrationsförmågan ökar
- Knyter samman människa och hund (relation)
- Självkänslan stärks Copyright! 2011-2019
All text samt foto stannar här på sidan! Tack!

Senast uppdaterad
181231