Något större katt på span... Foto; Patrik Lundgren